ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАКУПКАМ

В связи с утверждением Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73) ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) сообщает об изменении порядка размещения информации по проводимым закупкам, информация будет публиковаться на собственном интернет-ресурсе: kazakhmys-energy.kz

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (ЖТЭЦ, БТЭЦ)

В соответствие с п.11 ст.25 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О естественных монополиях», ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) предоставляет информацию:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) размещает информацию по ежегодному отчёту по ГРЭС, ЖТЭЦ, БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2018 год согласно п.п. 8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЁТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

«ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) размещает информацию по ежегодному отчёту по ГРЭС, ЖТЭЦ, БТЭЦ, ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2017 год согласно п.п.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) размещает информацию по ежегодному отчёту по ГРЭС, ЖТЭЦ, БТЭЦ, ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2017 год согласно п.п. 8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами/

ТОО “KAZAKHMYS ENERGY” (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ), СООБЩАЕТ

Қазақстан Республикасының «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Заңының 27 бабы, 4 тармағына сәйкес «Kazakhmys Energy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС БСН 110140012821 жарғылық капиталдың азаюы жөнінде хабарлайды. Кредит берушілерден наразылық хабарландыру жарияланған күннен бастап бір ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, 060 есептік квартал, 52А құрылыс. 

 

ТОО “KAZAKHMYS ENERGY” (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ), СООБЩАЕТ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

«Kazakhmys Еnergy» (Қазақмыс Энерджи) ЖШС БСН 110140012821,  оның құрамынан «Топар бас энергия тарату станциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөлінуі арқылы қайта ұйымдастыру жөнінде хабарлайды (орналасқан орны мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, БЭТС). Кредит берушілерден наразылық хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде,  Қазақстан Республикасы, 100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, БЭТС мекенжайы бойынша қабылданады». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016

«ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) размещает информацию по ежегодному отчёту по ГРЭС, ЖТЭЦ, БТЭЦ, ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) 
за 2016 год согласно п.п. 21 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения 
ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными 
лицами».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

«ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) размещает информацию по ежегодному 
отчёту по ГРЭС, ЖТЭЦ, БТЭЦ, ЦТВЭС ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) за 2016 
год согласно п.п. 8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 
2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчёта о деятельности субъекта естественной 
монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами».

Страницы